Để đăng ký

Chúng tôi là một bất động sản hiện đại portal

Công nghệ đã thực hiện quy trình bán và mua bất động sản đơn giản và minh bạch
Mua —
Bất động sản

Chúng tôi đã tạo ra một thuận tiện tìm kiếm, do đó bạn có thể dễ dàng chọn ưu đãi tốt nhất cho mua bất động sản. Để xem và cung cấp giá của bạn

Để bắt đầu tìm kiếm tài sản
Mua
Bán —
Tài sản của bạn

Đặt quảng cáo trên trang web sẽ thu hút nhiều người Mua từ khắp nơi trên thế giới bất động sản. Và của chúng tôi, miễn phí CRM sẽ cho phép anh để làm việc hiệu quả với người mua

Đến chỗ quảng cáo miễn phí
Bán

Đề nghị cho các tòa nhà mới để bán trong Trung quốc

Phát triển - ООО «СаратовРегионСтройС»
Дом на Ладожской
Phát triển - ООО «Парнас-2001»
Дом по ул. Ленинградская, 82В

Cần giúp đỡ của các chuyên gia địa phương cho lựa chọn của bất động sản?

Bạn có thể gửi đơn cho mua bất động sản và chúng tôi sẽ tìm các chuyên gia tốt nhất mà sẽ giúp bạn tìm thấy tốt nhất cung cấp bất động sản và làm một thỏa thuận

Cung cấp chỗ ở các thành phố khác

Phát triển - ЗАО «Геожилстрой»
ЖК «Рубин»
Phát triển - МУП «Саратовское городское капитальное строительство»
ЖК «Зеленый»